Onderwerp: Graf Johannes Wardenier

Wie kan mij helpen aan info m.b.t. het graf van Johannes Wardenier. Johannes heeft geleefd van 20-09-1912 tot 27-7-1960 en  heeft een zeer wazig leven geleid. Zelfs na zijn overlijden blijft hij mysterieus want niemand weet waar het lichaam van Johannes is gebleven !  Hij is op bovengenoemde datum overleden in het ziekenhuis van Meppel en het lichaam is sindsdien spoorloos !  Wie heeft info of goede tips om verder te zoeken ?

2

Re: Graf Johannes Wardenier

Steenwijker Courant ABO, 25 mei 2020, pagina 2.
Boek ‘Mysterie Wardenier’ nu bij AH Van Etten verkrijgbaar STEENWIJK
In deze coronatijden is vanaf nu het veelbesproken boek ‘Het
mysterie Wardenier’ bij Albert Heijn Van Etten verkrijgbaar
voor de speciale prijs van 15 euro. Een jaar geleden is de nieuwste
versie verschenen van het boek, waarvan de eerste druk dateert
van november 1984. In november 1934 was sprake
van een journalistieke hype op wereldschaal, omdat de 22-jarige
Johannes (Jo) Wardenier uit de buurtschap Achterbuurt (nu
Witte Paarden) verkondigde een ’brandstofloze’ motor te hebben
uitgevonden. Volgens de jonge uitvinder zelf zou dit ‘een grote
ommekeer op motorisch gebied veroorzaken’.
Een opzienbarende uitvinding van een fantastisch genie? Of was
hij toch een geniaal fantast? Die vragen komen aan de orde in het
boek van Henk Ymker, dat tevens de basis vormde voor een gelijknamige musical. Vorig jaar trok
deze musical zes keer een volle zaal in De Meenthe. In april zou
er een drietal opvoeringen in Wolvega plaatshebben, maar die
zijn vanwege corona een jaar uitgesteld.
Verder heeft een groot aantal uit
het gehele land afkomstige belangstellenden de expositie bezocht in Het Hoogthij in Steenwijkerwold.
Niet ver verwijderd van de plek er tegenover, waar de
in 1960 op 47-jarige leeftijd overleden Jo Wardenier zou zijn begraven. Zelfs bij zijn uitvaart
worden vraagtekens geplaatst, omdat nergens in documenten
een registratie van de begrafenis is te vinden. „Want anders zou
zijn naam in de documenten zijn terug te vinden”, heeft grafdelver
Henk Vos altijd stellig beweerd. Rond Wardenier zijn nogal wat
complottheorieën verkondigd. En één daarvan is, dat hij na zijn
overlijden in het ziekenhuis van Meppel elders ter aarde zou zijn besteld.
Volgens onderzoeker Kees van Dijk uit Sneek is dat in Friesland
gebeurd: „Naar mijn overtuiging moest hij uit de weg worden
geruimd. Wardenier wist te veel en mocht niet meer in de samenleving terugkeren”.

Willibrord van der Weide claimt dat hij een motor kan maken die
op mest werkt en verder het principe volgt dat Johannes
Wardenier al in de jaren dertig  bedacht had. In Oekraïne heeft
Van der Weide in samenwerking met een ingenieur al een werkend prototype gemaakt, dat hij
naar Fryslân wil halen om te presenteren in Weststellingwerf

Steenwijker Courant HAH, 31 maart 2020, pagina 11.
Jaar uitstel musical Wardenier WOLVEGA De musical en de
tentoonstelling over het Mysterie Wardenier, die dit
jaar zou worden opgevoerd in sportcentrum De Steense in
Wolvega, worden vanwege het coronavirus een jaar uitgesteld.
De musical is nu op 22, 23 en 24 april 2021. ‘Gezien de
enorme aanloop die nodig is om voorstelling goed neer te
zetten was er geen andere keuze’, laat Han Evers van
theater De Meenthe in Steenwijk weten. Gekochte kaarten
blijven geldig. Evers: ‘Wij hopen dat iedereen er begrip
voor heeft dat we geen geld retour geven. Daarmee zou
het project omvallen, omdat veel aanloopkosten al gemaakt zijn.’Sporthal wordt
theaterNa voorstellingen in Rabo Theater De Meenthe in
Steenwijk en een tentoonstelling in het Hoogthij in Steenwijkerwold zou op 23, 24 en
25 april zowel de musical als tentoonstelling over Johannes
Wardenier te zien in De Steense. Ook zou er een popup museum komen te staan.
Rabo Theater de Meenthe heeft de productie stichting
in 2018 opdracht gegeven een musical te maken en samen
met het Steenwijker bedrijf Bijzonder Druk een tijdelijke
museum in te richten. In mei 2019 zijn vier voorstellingen
voor 2400 mensen gespeeld .

Hallo, zo te lezen is en blijft het een verstopt graf "ergens".
Zal wel in een anoniem graf gelegd zijn.
Gegevens uit de Leeuwarder Courant gehaald.
Cor