1

Onderwerp: Ruiming graven o.a. van familie Nijdam in gem. Leeuwarden.

De gemeente Leeuwarden is op zoek naar de rechthebbenden en belanghebbenden van een aantal graven die mogelijk geruimd gaan worden. Het betreft de begraafplaatsen van Wergea, Warten, Grou, Reduzum en Jirnsum. Zie https://www.leeuwarden.nl/nl/trouwen-ge … grafrecht.

Groeten,
Cor