1

Onderwerp: Foute locatie vermeld

Op graftombe.nl staat vermeld dat enkele van mijn voorouders begraven zijn op het kerkhof bij de kerk in Kimswerd. Dit is niet juist. Ze zijn begraven op de algemene begraafplaats in Harlingen. Ik heb de stenen vandaag gevonden op het talud tussen de oude begraafplaats en de uitbreiding en heb er foto's van kunnen maken. Het gaat om Jantje Helenius(Hillenius) 1788-1850 en haar man Klaas Hoekstra 1788-1857. Deze personen staan op één steen. Ook heb ik de steen van hun zoon Sytze Hoekstra 1811-1848 gevonden. Op deze steen staat ook zijn echtgenote vermeld, misschien wel z'n beide echtgenotes, maar de steen is gedeeltelijk onleesbaar geworden.

Met vriendelijk groet,

Hinke Brendeke