1

Onderwerp: naam fout

de voornaam van Manfy Hoofs foto nr:612 begraven
op het kerkhof van Chevremont Kerkrade (L )
moet zijn: Mandy Hoofs

vriendelijke Groet Beck