1

Onderwerp: Ruiming grave Terschelling Bos Longway

Begraafplaats Longway
Op de algemene begraafplaats aan de Longway in West-Terschelling is onvoldoende capaciteit voor nieuwe grafruimte. Daarom is het nodig om bestaande grafruimte opnieuw in gebruik te nemen. De gemeente heeft hiervoor in 2013 beleid ontwikkeld. De gemeente wil in 2019 de voorbereiding treffen om een deel van de begraafplaats geschikt te maken voor het opnieuw uitgeven van graven.

Zoeken naar rechthebbenden
Tijdens deze fase zoekt de gemeente naar rechthebbenden van graven waarin in 1969 voor het laatst is begraven. Het gaat om de volgende graven:

A2       H. Gonggrijp                         overleden op 21-12-1949

            M. Visser                               overleden op 21-12-1969

A45     L. Haringa                             overleden op 04-01-1969

            A. Zeeders                             overleden op 20-05-1953

B4       M. Kuyper                             overleden op 14-12-1950

            P. de Vries                             overleden op 14-05-1969

C32     B. Hofman                             overleden op 23-05-1961

            G. Zeeders                            overleden op 28-02-1969

C36     J. Bakker                               overleden op 03-12-1961

            C. Molenaar                          overleden op 10-05-1969

F14      T. Zeijlemaker                       overleden op 01-12-1968

            G. van Leunen                      overleden op 26-03-1969

G12     A. Roos                                 overleden op 29-03-1955

            A. Stada                                 overleden op 28-07-1969

N3       A. de Beer                             overleden op 06-02-1967

            H. Schroor                            overleden op 18-03-1969

P1       A. Talsma                              overleden op 04-11-1967

            P. Postmus                           overleden op 18-07-1969

P25     levenloos geboren kind      begraven op 11-01-1969

Q15     N. Roos                                 overleden op 16-11-1969

Het is de verantwoordelijkheid van de rechthebbende zelf om zich voor 1 januari 2020 te melden bij de gemeente.

https://www.terschelling.nl/t-actueel/b … way_42212/