1

Onderwerp: Ruiming graven gem. Leeuwarden

Lwd.,12-01-2019.
Hallo,

Er zijn plannen om oude graven te ruimen in de  Gem. Leeuwarden.
Betreft de dorpen:
Warga/Wergea, Wartena/Warten, Irnsum/Jirnsum,
Grouw/Grou en Roordahuizum/Reduzum.
Eerst worden er nog stickers/bordjes op/bij de grafstenen geplaatst en ook zoekt
de gemeente nog naar nabestaanden/rechthebbenden.
Na een tijd zullen de graven worden geruimd waar niemand zich voor gaat melden.
Gelieve dit ook aan evt. bekenden door te geven.

Groeten,
Cor