1

Onderwerp: plaats van overlijden

Ik zou graag de overlijdensplaats willen weten van:
Freerk Bosgraaf overleden 12 juni 1975 en
Geertje Veenstra overleden 31maart 2000
beiden begraven in Zuidolde
Bij voorbaat dank
Arie Boudestein